AYM: Bakan talimatıyla gazete kapatılamaz

Anayasa Mahkemesi, medya müesseselerinin kapatılması ve mal varlıklarının Gömü’ye devrini düzenleyen kanunun ilgili maddesini iptal etti

AYM: Bakan talimatıyla gazete kapatılamaz
09 Nisan 2021 - 09:25

Anayasa Mahkemesi, medya müesseselerinin kapatılması ve mal varlıklarının Gömü’ye devrini düzenleyen kanunun ilgili maddesini iptal etti.

Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından 8 Kasım 2016’de kabul edilen 6755 sayılı kanundaki şu fıkrayı Anayasa’ya aykırı buldu:

“Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yada gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti yada iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan hususi radyo ve tv kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafınca oluşturulacak komisyonun teklifi üstüne ilgili bakan onayı ile kapatılır .”

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Anayasa Mahkemesi sonucunda şu ifadelere yer verildi: 

  • Kaide muhteşem hâlin ilanına yol açan tehdit yada tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olmasına karşın muhteşem hâl süresini aşacak halde uygulanmaya imkân vermektedir.
  • Kaide hususi radyo ve tv kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının belirli şartlar altında kapatılmasını öngörmek suretiyle ifade ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirmektedir.
  • Anayasa'nın 13. maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve sadece kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik cemiyet düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olması imkansız ” hükmüne yer verilmiştir.
  • Kuralda geçen ilinti, iltisak, bağlantı kavramlarının hukuki niteliği ve objektif anlamı yargı içtihatlarıyla belirlenebilecek durumdadır.
  • Dava mevzusu kuralla ve süreli gösterim olan gazete ve dergilerin mahkeme sonucu olmaksızın devamlı bir halde kapatılabilmesine imkân tanınması Anayasa'nın 28. maddesinin sözüne aykırıdır.
  • Kaide hususi radyo ve tv kuruluşları ile yayınevi ve dağıtım kanallarının da kapatılabilmesini mümkün kılmaktadır.
  • Demokratik cemiyet çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik temeline dayanmaktadır. Demokratik bir toplumda bu hakka sınırlama getirilmesi sadece zorlayıcı sebeplerin varlığına bağlıdır.
  • Anayasa'nın süreli yayınların sadece mahkeme kararıyla kapatılmasını öngören 28. maddesi kapatmayı ağır bir yaptırım olarak görmüş ve geçici kapatma için dahi mahkeme kararının gerekliliğini ifade etmiştir.

KOMİSYON VAR AMA YARGILAMA GÜVENCESİ İÇERMİYOR

  • Bunun yanı sıra kaide uyarınca kapatabilme için aranan şartların...


Kaynak Bağlantısı : Sözcü

YORUMLAR

  • 0 Yorum